opšti

uslovi

Molimo vas da

pročitate opšte uslove

Vozilo može iznajmiti isključivo lice

(u daljem tekstu najmoprimac) koje ima navršenu 21. godinu i posjeduje vozačku dozvolu minimum 2 godine osim u slučaju kada je to regulisano drugim uslovima.

Prilikom preuzimanja automobila najmoprimac je u obavezi da da na uvid važeće dokumente: pasoš ili ličnu kartu i vozačku dozvolu, koje su disponenti T-Drive Rent a Car-a u obavezi da iskopiraju i čuvaju u evidenciji.
Najmoprimac je u obavezi da potpiše ugovor u kojem je saglasan sa ugovorenom cijenom vozila i dodatnih usluga i tačnim vremenom povratka vozila.
Takodje najmoprimac potpisom ugovora se slaže i sa opštim odredbama iznajmljivanja koje se nalaze na zadnjoj strani ugovora.

VRAĆANJE VOZILA NA DRUGU LOKACIJU

 Je takođe moguće i obračun se vrši po dogovoru Najmoprimca i Najmodavca.

RADNO VRIJEME 

RADNO VRIJEME T-Drive doo je od 09-17h. Svako unaprijed rezervisano preuzimanje, odnosno vraćanje vozila nakon radnog vremena je besplatno. Preuzimanje, odnosno vraćanje automobila, koje je 1 sat i više prije otvaranja T-Drive-a se doplaćuje 15evra.

PONUDA DRUGOG VOZILA


Zadržavamo pravo da Vam u slučaju da nemamo slobodnih izabranih automobila izdamo auto iste ili više klase po istim uslovima

OSIGURANJE: 

OSIGURANJE: U cenu najma je uračunato osnovno kasko osiguranje. Automobil možete iznajmiti i sa Full osiguranjem za koje visina doplate zavisi od klase automobila, a biće Vam predočeno prije ili prilikom preuzimanja automobila. Ako doplatite Ful osiguranje, uz prilozen policijski zapisnik koji je obavezan, u slučaju nezgode nemate nikakvog učešća u šteti, niti uz vraćena dokumenta i ključa vozila nemate učešća u slučaju kradje istog. Ful osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila tipa flekavih i progorenih sjedista, izgrebanih i oštećenih površina.

NAPUŠTANJE MATIČNE ZEMLJE

 Sa našim automobilom je moguće uz našu saglasnost i odredbe koje će Vam biti predočene prije ili za vrijeme preuzimanje vozila. Ukoliko želite da putujete Van granica naše države to nam ranije naglasite jer ćemo Vam u suprotnom staviti pečat na ovlašćenje za vozilo u kojem Vam se ta opcija zabranjuje.  

CIJENA automobila

 Po danu obuhvata porez, kasko osiguranje i neogranicenu kilometražu ukoliko prilikom preuzimanja vozila nije drugačije naznačeno. Cijena automobila po danu obuhvata obračunski period od 24h od preuzimanja vozila, sa mogućnošću tolerancije do 1h prilikom vraćanja automobila.  Sve cijene su izrazene u KM.

DOSTAVA VOZILA 

je moguća i naknadno se doplaćuje po dogovoru.

Opšti uslovi iznajmljivanja vozila

u agenciji T-drive Rent a Car:

T-Drive Rent a Car

 Daje na korišćenje vozilo navedeno u Ugovoru, drugoj ugovornoj strani na period i pod uslovima navedenim u Ugovoru.

Potpisivanjem

Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa gorivom, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru.

Korisnik se obavezuje

 Da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.

Korisnik se obavezuje

 Da vozilo vrati sa svom pripadajućom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo.

Korisnik neće prelazit

i granicu BiH bez odobrenja „T-Drive rent a Car“-a.

Ako korisnik prekorači

 ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti „T-Drive rent a Car“-a, vozilo će se smatrati ukradenim i o tome će „T-Drive rent a Car“ obavestiti organe MUP-a. U tom slučaju će korisnik snositi materijalnu i moralnu odgovornost.

Korisnik oslobađa

„T-Drive rent a Car“ svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu u toku trajanja najma ili po vraćanju vozila iz najma.

Korisnik će vozilo vratiti

Ugovorenog datuma ili ranije na zahtev „T-Drive rent a Car“-a. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će tražiti saglasnost „T-Drive rent a Car“-a, bar 24 ćasa pre isteka ugovorenog roka.

Vozilom može upravljati

 samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač, i to pod uslovom da posjeduje potrebne kvalifikacije i dokumenta. Za sve ostale prekršaje po ovom pravnom osnovu isključivo je odgovoran Najmoprimac.

Vozilo ne smije koristiti

-Za šlepanje drugih vozila

-Za trkanje i sportska takmičenja

-Ako je korisnik pod uticajem alkohola, narkotika i drugih opijata

-Ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila,

-Za prevoz životinja, lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, materijala sa neprijatnim mirisom ili drugih materijala koji na bilo koji način mogu oštetiti unutrašnjost vozila

Korisnik ne može ova

Prava ustupiti drugom licu, niti smije otuđiti (prodati, pokloniti…) vozilo ili dijelove i opremu vozila.

Korisnik je dužan

da za vrijeme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redovno provjerava tečnost za hlađenje i ulje, i po potrebi vrši zamjenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost „T-Drive rent a Car“-a, i na osnovu priloženih računa. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem i nepravilnom eksploatacijom vozila.

Korisnik je odgovoran

 za sve štete na vozilu koje izazove korišćenjem vozila van označenih puteva i slično. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrijednosti i gubitka prihoda po tom osnovu tokom popravke. Korisnik će snositi troškove koje „T-Drive rent a Car“ može imati prema trećim licima, a koji su prouzrokovani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika i rukovanjem koje nije u skladu sa Ugovorom.

Korisnik se obavezuje

 da će vozilo u vrijeme kada ga ne koristi obavezno zaključavati, uključiti alarm i nositi ključeve i dokumenta (saobraćajnu dozvolu) sa sobom. Po završetku najma korisnik je dužan da vrati ključeve i dokumenta ili da nadoknadi gubitak istih.

Za vrijeme trajanja

 najma korisnik će snositi troškove parkinga i garažiranja vozila, kazni za saobraćajne prekršaje, kao i ostale neredovne troškove.

Korisnik neće snositi

 troškove mehaničkih kvarova ako je preuzeo sve potrebne mere da ne dođe do tih kvarova.

T-Drive rent a Car

 ne snosi posledice izazvane kvarom vozila za vreme trajanja najma.

U slučaju oštećenja

 plombi, kvarova na kilometar brojaču ili vozilu, korisnik je dužan da obustavi vožnju i da o tome obavesti „T-Drive rent a Car“ od koga će dobiti uputstva za dalje postupanje, čega se mora pridržavati.

Korsnik se obavezuje

da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.

Vozilo je osigurano

 na osnovu: a) kasko osiguranja i b) autoodgovornosti.

Ako je vozilo korišćeno

 u skladu sa ovim Ugovorom, odgovornost korisnika je ograničena iznos franšize koja se uobičajeno ugovora u polisama kasko osiguranja, od strane prvoklasnog osiguravača na teritoriji Srbije. Za ovaj tip vozila.

Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese „T-Drive rent a Car“-a time što će:

a. Zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka

b. Obezbjeediti i skloniti vozilo na sigurno mjesto pre napuštanja istog

c. Obavestiti „T-Drive rent a Car“ i podnijeti pismeni izveštaj o šteti

d. Pozvati i sačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izveštaj o šteti

e. Ako korisnik propusti da preduzme mjere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posledice koje „T-Drive rent a Car“ može imati zbog takvog propusta.

Zvanični objavljeni cjenovnik

 „T-Drive rent a Car“-a koji je na snazi u vrijeme sklapanja ovog Ugovora, predstavlja sastavni dio Ugovora.

Izmjene odredaba ovog

 Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obe strane koje sklapaju Ugovor.